MENU

Međunarodna konferencija: OŽILJCI: Refleksije o umjetnosti i društvu u Srednjoj i Istočnoj Europi tijekom 1990.-ih.

 

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA (jezik konferencije: Engleski)

 

OŽILJCI: Refleksije o umjetnosti i društvu u Srednjoj i Istočnoj Europi tijekom 1990.-ih

 

 

 

 

 

Datum održavanja konferencije:
Petak  i subota 9. i 10. srpnja 2021., u 10:00 sati

 

——

Konferencija se održava online. Za registraciju i ZOOM link, pošaljite e-mail s imenom i prezimenom do srijede 7. srpnja 2021. godine na: ssekelj@ipu.hr

Konferenciju će se moći pratiti i u izravnom prijenosu na Facebook stranicama Instituta za povijest umjetnosti i Instituta za suvremenu umjetnost.

Program: preuzmi pdf
Knjižica sažetaka: preuzmi pdf

 

Organizatori:
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Institut za suvremenu umjetnost, Zagreb

 

Koncepcija konferencije:
Sanja Sekelj, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Janka Vukmir, Institut za suvremenu umjetnost, Zagreb

 

UVOD

Cilj konferencije “Scars: Reflections on Art and Society in Central-East Europe in the 1990s”, u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti i Instituta za suvremenu umjetnost u Zagrebu, jest potaknuti daljnji interes za istraživanje umjetničkog polja tijekom devedesetih godina te pokrenuti dijalog s istraživačima koji se bave umjetnošću slične ili usporedive kulturalne pozadine i političke povijesti.

Konferencija se bavi širokim spektrom različitih tema, koje sežu od izazova pri definiranju regije Srednjoistočne Europe i pratećih terminoloških problema, odnosima moći nakon pada Berlinskog zida, međuodnosima nacionalnog, internacionalnog i transnacionalnog društvenog i kulturalnog prostora u novonastalim zemljama, kao i samoorganizacijskim i samo-institucionalizirajućim praksama aktera u kulturnom polju. Uz propitivanje relacija između umjetnosti i političkog aktivizma, konferencija se također dotiče uloge novih mreža nastalih u devedesetima, poput Syndicate mailing liste ili mreže Soros centara za suvremenu umjetnost, kao i umjetničkih fenomena koji su se u tom desetljeću pojavili ili zadobili veću vidljivost, poput društveno angažirane umjetnosti, internetske umjetnosti ili javne umjetnosti. Uzimajući u obzir široki spektar tema i pristupa te karakterističnih prostornih perspektiva, nadamo se da će konferencija pružiti doprinos horizontalnoj interpretaciji umjetnosti regije, ali i da će služiti kao doprinos razumijevanju promjena u kulturalnom polju i njegovim relacijama sa širim društveno-političkim kontekstom u desetljećima koja su slijedila.

 

 

PLENARNA IZLAGANJA:

Konstantin Akinsha (samostalni istraživač i kustos, SAD/Ukrajina)
Andreas Broeckmann (povjesničar umjetnosti i kustos, Berlin. Radi na Sveučilištu Leuphana, Lüneburg, Njemačka)

 

SUDIONICI (abecednim redom):

Jon Blackwood & Bojan Ivanov, UK/MK; Sandra Bradvić, BiH;
Miha Colner, SLO; Milena Dragičević Šešić, RS;
Barbora Hájková, CZ; Jasna Jakšić & Tihana Puc, HR;
Kaja Kraner, SLO; Cristina Moraru, RO; Christian Nae, RO;
Stella Pelše, LV; Anne Pfautsch, DE; Dijana Protić, HR;
Sanja Sekelj & Željka Tonković, HR; Keiko Sei, TH/JP;
Anya Smirnova, UA; Darko Šimičić, HR; Jadranka Vinterhalter, HR.

 

Sva predavanja ograničena su na trajanje od najviše 20 minuta.

|  Praćenje konferencije je slobodno.

Konferencija je organizirana u sklopu istraživačkog projekta “Povijest umjetničkih institucija u Hrvatskoj” (PU-IPU-2019-6) koji se provodi na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu.

Konferencija je izvorno organizirana u suradnji s Muzejom moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, kao popratni program izložbe 90e: Ožiljci u sklopu projekta Rijeka2020: Europska prijestolnica kulture. Za više informacija o izložbi vidi: https://mmsu.hr/en/event/90s-scars-3/

 

Znanstevi savjet:
Konstantin Akinsha
, PhD, neovisni isrtraživač i kustos, SAD/Ukrajina
Michal Koleček, PhD, Fakultet umjetnosti i dizahna, Sveučilište Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem
Ljiljana Kolešnik, PhD, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Ivana Mance, PhD, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Ksenia Nouril, The Print Center in Philadelphia, Pennsylvania, SAD

 

Organizacijski odbor:
Sanja Sekelj
, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Janka Vukmir, Institut za suvremenu umjentost, Zagreb
Jadranka Vinterhalter, Institut za suvremenu umjentost, Zagreb
Darko Šimičić,  Institut Tomislav Gotovac, Zagreb
Ana Ćurić, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

 

 

Sve informacije:
Institut za suvremenu umjentost
Trg kralja Tomislava 20
HR – 10000 Zagreb
T: +385916199454
E: info@institute.hr

 

 

Podrška:

Konferenciju su financijski podržali Institut za povijest umjetnosti, Goethe Institut Zagreb, Grad Rijeka, Rijeka2020: Europska prijestolnica kulture.

 

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

 

Goethe Institut, Zagreb

 

 

Grad Rijeka, Rijeka 20202, Europska prijestolnica kulture,
i vlastita sredstva