MENU

Nagrada Radoslav Putar 2021 – natječaj za umjetnike – rok 14. 3. 2021.

 

 

 

 

 

Institut za suvremenu umjetnost, Zagreb
u suradnji s YVAA – Young Visual Artists Award,
Residency Unlimited, New York
 i
Trust for Mutual Understanding, New York,
HULU – Split, Split i Galerijom S, Koprivnica

raspisuje 20. Natječaj za Nagradu Radoslav Putar 2021., za likovne umjetnike do 40 godina starosti, uključujući umjetnike rođene 1981. godine ili kasnije.

Nagrada se dodjeljuje za kvalitetu, hrabrost i inovativnost, za umjetnička djela realizirana ne prije 2020. ili 2021. godine.

Natječaj je otvoren zaključno do nedjelje, 14. ožujka 2021. (elektronski ili poštanski žig do 24:00h).

Prijave slati na adresu:
Institut za suvremenu umjetnost
TRG KRALJA TOMISLAVA 20, HR – 10000 Zagreb
(za Nagradu Radoslav Putar 2020.) 

ili

u slučaju da šaljete materijale u prijavnici isključivo u elektroničkom obliku:
Wetransferom na adresu
nagrada.putar@institute.hr

Sve informacije na mail: nagrada.putar@institute.hr
tel: +385 1 88 97 098 | gsm: +385 91 61 99 454, Janka Vukmir
Svi prijavljeni kandidati ili predlagači biti će u najkraćem roku pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja, a najkasnije do 31. ožujka 2021.

Dobitnik/ca Nagrade Radoslav Putar dobva:
– 8 tjedni boravak na rezidencijalnom programu u Residency Unlimited u New Yorku, (http://residencyunlimited.org/), u trerminu u dogovoru s RU,
– samostalnu izložbu u Institutu za suvremenu umjetnost u Zagrebu tijekom 2022.,
– produkciju multioriginalna u suradnji s Galerjom S iz Koprivnice,
– mjesto u žiriju Nagrade Radoslav Putar 2022.

U obzir za natječaj dolaze djela izvedena u svim medijima likovnih umjetnosti: slikarstvu, kiparstvu, grafici, crtežu, instalacijama, fotografiji, videu, novim medijima i performanceu. Djela iz područja primijenjene umjetnosti, dizajna, kazališta i filma nisu uključena u natječaj.

Umjetnici se na Natječaj mogu prijaviti samostalno, a pravo prijedloga kandidata imaju i profesionalni djelatnici iz područja likovnih umjetnosti i/ili institucije.

Prijavljeni kandidati NE MORAJU biti državljani Republike Hrvatske, ali njihov umjetnički razvoj i rad moraju biti vezani uz hrvatsku kulturnu scenu.

 

PRAVO NA NATJEČAJ

Natječaj je namijenjen umjetnicima do 40 godina starosti (rođeni do i uključivo godište 1981.) isključivo pojedinačno. Rezidencijalni program u New Yorku godišnje može primiti samo jednog umjetnika/cu iz Hrvatske. U slučaju da je prijavitelj sve ili dio radova iz prijave potpisuje u suradnji s grupom ili kolektivom, svi sudionici moraju biti obaviješteni o prijavi i s njome suglasni.

Umjetnici koji se prijavljuju na Natječaj moraju biti aktivni na sceni i izlagati u Hrvatskoj, najmanje 3 godine. Studenti se ne mogu prijavljivati na natječaj. Kandidati koji žive ili borave u Hrvatskoj a nisu hrvatski državljani, moraju biti prepoznati kao umjetnici koji su kontinuirano aktivni na hrvatskoj likovnoj sceni tijekom nekoliko protekle 3 godine.

Svi prijavljeni umjetnici moraju tečno govoriti Engleski jezik kako bi mogli aktivno sudjelovati u rezidencijalnom programu tijekom boravka u New Yorku.

 

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI

1. Osobne podatke i kontakte: ime, prezime, adresa, telefon, e-mail, internetska stranica
2. Profesionalni životopis (obavezno godinu rođenja!), na hrvatskom i Engleskom jeziku.
3. Dokumentaciju o umjetničkim djelima nastalima 2020. i 2021. godine, opremljenu i jasno označenu svim podacima o autoru i djelima (naziv, godina, tehnika, dimenzije, mjesto izlaganja, itd.) ili skice još nerealiziranih radova.
4. Dokumentacija može sadržavati digitalne fotografije, kataloge, skice, video na CD/DVD/USB, uz kvalitetne ispise radova. Digitalne fotografije moraju biti visoke kvalitete (300dpi, max 3MB).
5. Kratku izjavu umjetnika o vlastitom umjetničkom radu ili obrazloženje predlagača na hrvatskom i Engleskom jeziku (svaka verzija maksimalno 1 stranica teksta, A4) 

Originalni radovi, te nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

IZBOR

Finalisti (4) će biti odabrani temeljem predanih prijava, ranijih izložbi na kojima su sudjelovali, i predstavljenog potencijala.

Međunarodni stručni žiri odabrat će između prispjelih prijava četiri finalista koji će se predstaviti na zajedničkoj izložbi, u Splitu, u organizaciji HULU – Split, u Salonu Galić, u ponedjeljak, 14. 06. 2020. u 20:00 sati. Izložba ostaje otvorena do 04. 7. 2021. (promjene su moguće, ovisno o epidemiološkoj situaciji)

Na otvorenju izložbe Stručni žiri će, nakon pregleda radova i razgovora sa svakim od finalista, izabrati i proglasiti dobitnika/cu Nagrade Radoslav Putar za 2021. godinu.

*
Wendy W. Luers, osnivačica i ravnateljica Foundation for a Civil Society je 1990. zajedno s Predsjednikom Vaclavom Havelom i grupom umjetnika disidenata u Čehoslovačkoj osnovala Nagradu Jindřich Chalupecký, s namjerom da se umjetnicima mlađima od 35 godina prizna umjetnička izvrsnosti, i da im se omogući iskustvo boravka u SAD-u.
Institut za suvremenu umjetnost je 2017. godine dobnu granicu pomaknuo na 40 godina za umjetnike koje se natječu u Hrvatskoj.
YVAA – Young Visual Artists Awards program osnovan je tijekom godina kao međunarodna mreža sličnih nagrada, s podrškom zaklade Trust for Mutual Understanding iz New Yorka. Danas 12 europskih država članica čine ovu mrežu: Češka, Slovačka, Hrvatska, Kosovo, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Albanija, Bugarska, Mađarska i Crna Gora…
Residnecy Unlimited (RU) je od 2015. organizator programa YVAA i domaćin rezidencijalnih boravaka u New Yorku.

Priložena dokumentacija se ne vraća već ostaje pohranjena u arhivu Nagrade Radoslav Putar u Institutu za suvremenu umjetnost.

Tijekom veljače/ožujka 2021 održat će se on-line radionice s uputama o prijavljivanju na natječaje. Termin će biti naknadno potvrđen. Informacije: nagrada.putar@institute.hr