MENU

Nagrada Radoslav Putar 2022. – natječaj za umjetnike

Institut za suvremenu umjetnost, Zagreb
u suradnji s YVAA – Young Visual Artists Award,
Residency Unlimited, New York
 i
Trust for Mutual Understanding, New York,
HULU – Split, Split i Galerijom S, Koprivnica

raspisuje Natječaj za Nagradu Radoslav Putar 2022., za likovne umjetnike do 40 godina starosti, uključujući umjetnike rođene 1982. godine ili kasnije.

Nagrada se dodjeljuje za kvalitetu, hrabrost i inovativnost, za umjetnička djela realizirana ne prije 2021. ili 2022. godine.

Natječaj je otvoren zaključno do nedjelje, 13. ožujka 2022. (elektronski ili poštanski žig do 24:00h).

 

 

 

 

 

Prijave slati na adresu:
Institut za suvremenu umjetnost
TRG KRALJA TOMISLAVA 20, HR – 10000 Zagreb
(za Nagradu Radoslav Putar 2020.) 

 

ili

 

u slučaju da šaljete materijale u prijavnici isključivo u elektroničkom obliku:
Wetransferom na adresu
nagrada.putar@institute.hr

 

Sve informacije na mail: nagrada.putar@institute.hr
tel: +385 1 88 97 098 | gsm: +385 91 61 99 454, Janka Vukmir
Svi prijavljeni kandidati ili predlagači biti će u najkraćem roku pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja, a najkasnije do 1. travnja 2022.

 

Dobitnik/ca Nagrade Radoslav Putar dobva:
– 8 tjedni boravak na rezidencijalnom programu u Residency Unlimited u New Yorku, (http://residencyunlimited.org/), u trerminu u dogovoru s RU,
– samostalnu izložbu u Institutu za suvremenu umjetnost u Zagrebu tijekom 2023.,
– produkciju multioriginalna u suradnji s Galerjom S iz Koprivnice,
– mjesto u žiriju Nagrade Radoslav Putar 2023.

 

 

U obzir za natječaj dolaze djela izvedena u svim medijima likovnih umjetnosti: slikarstvu, kiparstvu, grafici, crtežu, instalacijama, fotografiji, videu, novim medijima i performanceu. Djela iz područja primijenjene umjetnosti, dizajna, kazališta i filma nisu uključena u natječaj.

Umjetnici se na Natječaj mogu prijaviti samostalno, a pravo prijedloga kandidata imaju i profesionalni djelatnici iz područja likovnih umjetnosti i/ili institucije.

Prijavljeni kandidati NE MORAJU biti državljani Republike Hrvatske, ali njihov umjetnički razvoj i rad moraju biti vezani uz hrvatsku kulturnu scenu.

 

PRAVO NA NATJEČAJ

Natječaj je namijenjen umjetnicima do 40 godina starosti (rođeni do i uključivo godište 1982.) isključivo pojedinačno. Rezidencijalni program u New Yorku godišnje može primiti samo jednog umjetnika/cu iz Hrvatske. U slučaju da je prijavitelj sve ili dio radova iz prijave potpisuje u suradnji s grupom ili kolektivom, svi sudionici moraju biti obaviješteni o prijavi i s njome suglasni.

Umjetnici koji se prijavljuju na Natječaj moraju biti aktivni na sceni i izlagati u Hrvatskoj, najmanje 3 godine. Studenti se ne mogu prijavljivati na natječaj. Kandidati koji žive ili borave u Hrvatskoj a nisu hrvatski državljani, moraju biti prepoznati kao umjetnici koji su kontinuirano aktivni na hrvatskoj likovnoj sceni tijekom protekle 3 godine.

Svi prijavljeni umjetnici moraju tečno govoriti Engleski jezik kako bi mogli aktivno sudjelovati u rezidencijalnom programu tijekom boravka u New Yorku.

 

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI

1. Osobne podatke i kontakte: ime, prezime, adresa, telefon, e-mail, internetska stranica
2. Profesionalni životopis (obavezno godinu rođenja!), na hrvatskom i engleskom jeziku.
3. Dokumentaciju o umjetničkim djelima nastalima 2021. i 2022. godine, opremljenu i jasno označenu svim podacima o autoru i djelima (naziv, godina, tehnika, dimenzije, mjesto izlaganja, itd.) ili skice još nerealiziranih radova.
4. Dokumentacija može sadržavati digitalne fotografije, kataloge, skice, video na CD/DVD/USB, uz kvalitetne ispise radova. Digitalne fotografije moraju biti visoke kvalitete (300dpi, max 3MB).
5. Kratku izjavu umjetnika o vlastitom umjetničkom radu ili obrazloženje predlagača na hrvatskom i engleskom jeziku (svaka verzija maksimalno 1 stranica teksta, A4) 

Originalni radovi, te nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

 

IZBOR

Finalisti (4) će biti odabrani temeljem predanih prijava, ranijih izložbi na kojima su sudjelovali, i predstavljenog potencijala.

Međunarodni stručni žiri odabrat će između prispjelih prijava četiri finalista koji će se predstaviti na zajedničkoj izložbi, u Splitu, u organizaciji HULU – Split, u Salonu Galić, u utorak, 14. 06. 2022. u 20:00 sati. Izložba ostaje otvorena do 09. 7. 2022. (promjene su moguće, ovisno o epidemiološkoj situaciji)

Na otvorenju izložbe Stručni žiri će, nakon pregleda radova i razgovora sa svakim od finalista, izabrati i proglasiti dobitnika/cu Nagrade Radoslav Putar za 2022. godinu.

 

*
Wendy W. Luers, osnivačica i ravnateljica Foundation for a Civil Society je 1990. zajedno s Predsjednikom Vaclavom Havelom i grupom umjetnika disidenata u Čehoslovačkoj osnovala Nagradu Jindřich Chalupecký, s namjerom da se umjetnicima mlađima od 35 godina prizna umjetnička izvrsnosti, i da im se omogući iskustvo boravka u SAD-u.
Institut za suvremenu umjetnost je 2017. godine dobnu granicu pomaknuo na 40 godina za umjetnike koje se natječu u Hrvatskoj.
YVAA – Young Visual Artists Awards program osnovan je tijekom godina kao međunarodna mreža sličnih nagrada, s podrškom zaklade Trust for Mutual Understanding iz New Yorka. Danas 12 europskih država članica čine ovu mrežu: Češka, Slovačka, Hrvatska, Kosovo, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Albanija, Bugarska, Mađarska i Crna Gora…
Residnecy Unlimited (RU) je od 2015. organizator programa YVAA i domaćin rezidencijalnih boravaka u New Yorku.

Priložena dokumentacija se ne vraća već ostaje pohranjena u arhivu Nagrade Radoslav Putar u Institutu za suvremenu umjetnost.

Tijekom veljače/ožujka 2022 održat će se on-line radionice s uputama o prijavljivanju na natječaje. Termin će biti naknadno potvrđen. Informacije: nagrada.putar@institute.hr