MENU

NAGRADA RADOSLAV PUTAR 2024 – poziv umjetnicima

 

 

Institut za suvremenu umjetnost, Zagreb
u suradnji s YVAA – Young Visual Artists Award,
Residency Unlimited, New York
 i
Trust for Mutual Understanding, New York,
HULU – Split, Split i Galerijom S, Koprivnica

 

raspisuje Natječaj za Nagradu Radoslav Putar 2024., za likovne umjetnike do 40 godina starosti, uključujući umjetnike rođene 1984. godine ili kasnije.

Nagrada se dodjeljuje za kvalitetu, hrabrost i inovativnost, za umjetnička djela realizirana ne prije 2023. ili 2024. godine.

Natječaj je otvoren zaključno do nedjelje, 10. ožujka 2024. (do 24:00h).

 

Prijave slati isključivo u elektroničkom obliku na adresu:

nagrada.putar@institute.hr
Wetransferom, do 2 GB (zip, rar, pdf, word, jpeg, mp3, mp4)

 

Dodatnu dokumentaciju može se po potrebi slati na:
Institut za suvremenu umjetnost
TRG KRALJA TOMISLAVA 20, HR – 10000 Zagreb
(za Nagradu Radoslav Putar 2024.)

 

Sve informacije na mail: nagrada.putar@institute.hr
tel: +385 1 88 97 098 | gsm: +385 91 61 99 454, Janka Vukmir

Svi prijavljeni kandidati ili predlagači biti će u najkraćem roku pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja, a najkasnije do 1. travnja 2024.

 

 

Dobitnik/ca Nagrade Radoslav Putar dobva:
8 tjedni boravak na rezidencijalnom programu u Residency Unlimited u New Yorku, (http://residencyunlimited.org/), u trerminu u dogovoru s RU,
samostalnu izložbu u Institutu za suvremenu umjetnost u Zagrebu tijekom 2025.,
produkciju multioriginala ili grafike u suradnji s Galerjom S iz Koprivnice,
– mjesto u žiriju Nagrade Radoslav Putar 2025.

U obzir za natječaj dolaze djela izvedena u svim medijima likovnih umjetnosti: slikarstvu, kiparstvu, grafici, crtežu, instalacijama, fotografiji, videu, novim medijima i performanceu. Djela iz područja primijenjene umjetnosti, dizajna, kazališta i filma nisu uključena u natječaj.

Umjetnici se na Natječaj mogu prijaviti samostalno, a pravo prijedloga kandidata imaju i profesionalni djelatnici iz područja likovnih umjetnosti i/ili institucije.

Prijavljeni kandidati NE MORAJU biti državljani Republike Hrvatske, ali njihov umjetnički razvoj i rad moraju biti vezani uz hrvatsku kulturnu scenu.

 

 

PRAVO NA NATJEČAJ

Natječaj je namijenjen umjetnicima do 40 godina starosti (rođeni do i uključivo godište 1984.) isključivo pojedinačno. Rezidencijalni program u New Yorku godišnje može primiti samo jednog umjetnika/cu iz Hrvatske. U slučaju da je prijavitelj sve ili dio radova iz prijave potpisuje u suradnji s grupom ili kolektivom, svi sudionici moraju biti obaviješteni o prijavi i s njome suglasni.

Umjetnici koji se prijavljuju na Natječaj moraju biti aktivni na sceni i izlagati u Hrvatskoj, najmanje 3 godine. Studenti se ne mogu prijavljivati na natječaj. Kandidati koji žive ili borave u Hrvatskoj a nisu hrvatski državljani, moraju biti prepoznati kao umjetnici koji su kontinuirano aktivni na hrvatskoj likovnoj sceni tijekom protekle 3 godine.

Svi prijavljeni umjetnici moraju tečno govoriti Engleski jezik kako bi mogli aktivno sudjelovati u rezidencijalnom programu tijekom boravka u New Yorku.

 

 

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI

1. Osobne podatke i kontakte: ime, prezime, adresa, telefon, e-mail, internetska stranica
2. Profesionalni životopis (obavezno godinu rođenja!), na hrvatskom i engleskom jeziku.
3. Dokumentaciju o umjetničkim djelima nastalima 2023. i 2024. godine, opremljenu i jasno označenu svim podacima o autoru i djelima (naziv, godina, tehnika, dimenzije, mjesto izlaganja, itd.) ili skice još nerealiziranih radova.
4. Dokumentacija može sadržavati digitalne fotografije (jpeg) ili audio i video (mp3 i mp4)., kataloge, skice. Digitalne fotografije moraju biti visoke kvalitete (300dpi, max 10MB).
5. Kratku izjavu umjetnika o vlastitom umjetničkom radu ili obrazloženje predlagača na hrvatskom i engleskom jeziku (svaka verzija maksimalno 1 stranica teksta, A4) 

Svi navedeni elementi prijave su obavezni. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Priložena dokumentacija se ne vraća već ostaje pohranjena u arhivu Nagrade Radoslav Putar u Institutu za suvremenu umjetnost.

  

 

IZBOR

Finalisti (4) će biti odabrani temeljem predanih prijava, ranijih izložbi na kojima su sudjelovali, i predstavljenog potencijala.

Međunarodni stručni žiri odabrat će između prispjelih prijava četiri finalista koji će se predstaviti na zajedničkoj izložbi, u Splitu, u organizaciji HULU – Split, u Salonu Galić, u ponedjeljak, 10. 06. 2024. u 20:00 sati. Izložba ostaje otvorena do 29. 6. 2024.
Na otvorenju izložbe Stručni žiri će, nakon pregleda radova i razgovora sa svakim od finalista, izabrati i proglasiti dobitnika/cu Nagrade Radoslav Putar za 2024. godinu.

 

 

 

 

 

O NAGRADI RADOSLAV PUTAR

Wendy W. Luers, osnivačica i ravnateljica Foundation for a Civil Society je 1990. zajedno s Predsjednikom Vaclavom Havelom i grupom umjetnika disidenata u Čehoslovačkoj osnovala Nagradu Jindřich Chalupecký, s namjerom da se umjetnicima mlađima od 35 godina prizna umjetnička izvrsnosti, i da im se omogući iskustvo boravka u SAD-u. Iz te inicijative proizašlo je današnjih 12 nagrada iz mreže Young Visual Artists Awards.

 

Nagradu Radoslav Putar je 2002. godine ustanovio Institut za suvremenu umjetnost u suradnji s Foundation for a Civil Society i uz potporu Trust for Mutual Understanding iz New Yorka.

 

Ciljevi Nagrade Radoslav Putar su pružiti podršku likovnim stvaraocima do 40 godina starosti, putem stjecanja i prijenosa iskustava, znanja i obrazovanja. Nagrada umjetnicima pomaže u profesionalnom smislu i olakšava im daljnju djelatnost. Aktivnosti vezane uz Nagradu usmjeravanju ih s marginalnih položaja prema središnjoj ulozi u društvu. Postojanje, organizacija i realizacija Nagrade Radoslav Putar stvara pozitivni kontekst oko stvaralaštva, kreativnosti i inovativnosti s kojom bi se društvo moglo i konačno trebalo  identificirati.

 

Važne osobine organizacije nagrade su otvorenost i javnost natječaja i cjelokupne organizacije natjecanja za umjetnike, pri čemu Stručni odbor Nagrade garantira da će pobjednik/ca natjecanja i dobitnik/ca nagrade biti izabrani fer, bez predrasuda, i da će odluka o pobjedniku biti temeljena u cijelosti na stručnoj procjeni.

 

Nagrada nosi ime istaknutog povjesničara umjetnosti, kritičara i kustosa Radoslava Putara (Varaždin 1921. – Zagreb 1994.), koji je svojim radom bitno usmjerio hrvatsku kulturnu scenu prema suvremenom likovnom jeziku. Njegov rad važan je jednako s profesionalnog kao i s društvenog aspekta jer je promovirao ideje demokracije i zagovarao dijalog, toleranciju, slobodu izražavanja i otvorenost prema drugim kulturama. Danas je teško zamisliti u kojoj mjeri je njegov rad bio herojski, a sasvim pouzdano možemo ustvrditi da njegov doprinos teoriji i praksi ključni segment suvremene hrvatske umjetnosti i kulture.

 

YVAA – Young Visual Artists Awards program osnovan je tijekom godina kao međunarodna mreža sličnih nagrada, s podrškom zaklade Trust for Mutual Understanding iz New Yorka. Danas 12 europskih država članica čine ovu mrežu: Češka, Slovačka, Hrvatska, Kosovo, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Albanija, Bugarska, Mađarska i Crna Gora…
Residnecy Unlimited (RU) je od 2015. organizator programa YVAA i domaćin rezidencijalnih boravaka u New Yorku.


Tijekom veljače/ožujka 2024 održat će se on-line radionice s uputama o prijavljivanju na natječaje. Termin će biti naknadno potvrđen. Informacije: nagrada.putar@institute.hr