MENU

DAMIR SOBOTA, Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMIR SOBOTA, 1988; Zagreb

 

Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer Grafika, 2013. Sudjelovao je na nekoliko samostalnih i skupnih izložbi među kojima su 31. Salon mladih 2012. te 2. i 3. Bijenale slikarstva 2013. i 2015., HT Nagrada@MSU 2011. Pohađao je rezidencijalne programe u Belgiji i Njemačkoj tijekom 2015., 2018., i 2019. godine.
Radio je kao stručni suradnik na Katedri za likovnu kulturu i grafički dizajn Grafičkog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao je na Znanstveno-stručnom skupu Estetizacija i rehumanizacija javnog prostora, umjetnost kao terapija, oslikavanje KBC Rebro, u Zagrebu 2017. godine. Dobitnik je Nagrade za mladog umjetnika za 2017. Član je HDLU i HZSU. Živi i radi u Zagrebu.

 

 

 

Palindrom 6,  2/3; 2019.

kolaž papir na platnu, lak, 100 x 270cm

Serija Palindrom sastoji se od 26 velikih formata koji mogu funkcioirati zasebno a mogu biti i dio diptiha odnosno triptiha. Na izložbi predstavljam 9 radova koji čine 3 triptiha. Radovi su napravljeni u tehnici kolaž papira, bez skice, intuitivno. Lijeva strana slike je u pozitivu odnosno u negativu prema desnoj strani slike.

___

U svome radu bavim se temom geometrijske apstrakcije. Kao osnovu promišljam kompoziciju, oblik, boju, ali u zadnjih godinu dana intenzivnije promišljam rad kao objekt.

Radeći na izložbi u Laubi (veljača, 2020.god) fokus je bio na monumnetalnim platnima formata 100×270 cm koji se slažu u diptihe I triptihe i pounjavaju veliki prostor galerije. Popratni radovi koje sam iziožio bili su objektiod ijepenke. Ti objekti su nastavak serije slika koje sam radio u travnju prošle godine kada sam pohađao rezidencijalni program u Leipzigu, zajedno sa Miranom Blažekom i Anom Ratković-Sobota.

Objekt je dimenzija 40x40x5 cm i sastavljen je od ljepenke debljine 1mm koja je farbana i slagana jedna na drugu. Svaki objekt sastoji se od 400 izrezanih komada ljepenke. Objekt se nalazi na postamentu kojeg sam napravio od mediapana, također širine 40 cm i debljine 5 cm ali visine od 120 cm.

Objekti prikazuju obrisnu liniju koja se sa svakim sljedećim objektom mijenja. Uglavnom su to osnovne forme, polukruga, trokuta, stepenaste forme, vrlo jednostavne čiste linije koje koketiraju sa slikama u prostorustavrajući dijalog između njih. Također, među objektima su i 3 manja rada koji prikazuju transformaciju primarnih u sekundarne boje.